Podsumowanie roku 2015

Fundacja „Cordis” podejmuje różnorakie działania na rzecz uczniów naszej szkoły. W roku 2015 Fundacja:

  • zorganizowała zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zajęcia z języka francuskiego,
  • ufundowała słodki poczęstunek dla uczniów z okazji św. Walentego,
  • zakupiła tkaninę w celu wyłożenia gabloty „Przyjaciel szkoły”,
  • zakupiła materiały, które zostały wykorzystane podczas targów edukacyjnych, a miały na celu promocję szkoły,
  • sfinansowała zakup zaproszeń na „Drzwi otwarte”, które zostały wysłane do okolicznych gimnazjów,
  • pokryła koszty związane ze spotkaniem uczniów naszej szkoły z wolontariuszami z Hiszpanii i Portugalii,
  • ufundowała nagrody na konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną,
  • zorganizowała i sfinansowała imprezę pod nazwą „Noc w szkole”.