Nagroda wręcznona

Nagroda skonsumowana. Zwycięzcy uśmiechnięci.

W czasie uroczystego poczęstunku, który był nagrodą główną w konkursie, przewodniczący klasy 1 TTI odebrał z rąk pani prezes Marleny Nawrockiej dyplom potwierdzający zajęcie pierwszego miejsca w konkursie „Klasa z najlepszą frekwencją”. Na stołach królowały specjały kuchni włoskiej a w kuluarach rozmowy, które dawały możliwość lepszego poznania się. Wspólnie spędzony czas – „bezcenne”.

Jedzenie przygotowała pierwsza grupa klasy 1 TŻ oraz uczniowie realizujący naukę na turnusie specjalistycznym trzeciego stopnia w zawodzie kucharz w ODiDZ w Rawiczu. Nadzór nad młodzieżą przygotowującą posiłek sprawowała p. Iwona Kurzawa. Obsługą zajęła się klasa 4 TŻ pod nadzorem p. Renaty Uźniak.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie w przygotowanie tejże nagrody.