KLASA Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ – II edycja

FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. STEFANA BOBROWSKIEGO „CORDIS” Z SIEDZIBĄ W RAWICZU we współpracy
z ZESPOŁEM SZKÓŁ ZAWODOWYCH W RAWICZU organizuje II edycję konkursu pt. „KLASA
Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ”. Konkurs adresowany jest dla uczniów Zespołu Szkół
Zawodowych im. St. Bobrowskiego w Rawiczu.

  • W konkursie uczestniczą wszystkie klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum
    wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Bobrowskiego w Rawiczu.
  • Konkurs trwa od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.
  • Frekwencja klasowa obliczona zostanie po zakończeniu miesiąca listopada do części setnych
    (2 miejsca po przecinku) na podstawie danych zawartych w e-dzienniku Librus.
  • Do frekwencji klasowej wlicza się godziny nieobecne usprawiedliwione i nieobecne
    nieusprawiedliwione.

NAGRODA
Klasie z najwyższą frekwencją Fundacja „CORDIS” ufunduję poczęstunek „Lunch po amerykańsku”.

REGULAMI KONKURSU